• Stankproblemen Een niet goed functionerende riolering kan zorgen voor stankoverlast. Meestal zijn de oorzaken van stankproblemen een niet goed aangesloten riolering of een open aansluiting. Omdat stank niet met het blote oog te zien is, is het moeilijk om de herkomst van het probleem te traceren. Rookdetectie Wij hebben diverse mogelijkheden voor het traceren en inspecteren van leidingen. Een beproefde methode om op kleine lekkages te testen is het toepassen van zogenaamde rookdetectie. Met behulp van een rookgenerator blazen we rook in een leiding. In het geval van openingen of scheurtjes zal op die locatie de rook zichtbaar worden. Het uitvoeren van een goede rookdetectie vereist vakmanschap, zeker omdat rioleringen zich meestal ondergronds bevinden of op ander moeilijk bereikbare locaties, zoals in muren. Camera inspectie Wij hebben ons voor 100% gespecialiseerd in rioleringswerk. Bij het traceren van de diverse rioolproblemen maken wij daarom dus ook gebruik van de modernste hulpmiddelen. Dat wij de eventueel vervuilde riolering eerst reinigen. Met behulp van een mobiel camerasysteem zijn wij in staat om uw riolering van binnen uit te bekijken en een video-opname te maken. Rioleringen kunnen zo gecontroleerd en als nodig opgeknapt worden. Periodiek onderhoud is ook mogelijk voor geheel Amersfoort indien dit noodzakelijk is! Belt u ons vrijblijvend voor meer info!